PILLEFYR:

 

(online data på scotte pillefyr 30kw som varmer 700m2 op)

(Den vandrette streg der kan forekomme, er når pc-en har været slukket, og til den bliver startet op igen :-)

ONLINE DATA PÅ mit PILLEFYR: KLIK HER

Dor kedel 24 kw

Scotte 16 kw

Trådløs Interface

Røggas temperatur måler

Iltstyring

Trækstabilisator

Alpha pro pumpe (bruger gennemsnitlig 10-15 watt :-)

320 l magasin (ca. 200 kg)

Af små specielle gimmicks kan fortælles at jeg har monteret  en kilowatt måler (i skabet) så jeg kan se hvad forbruget er på fyret, og den bruger i øvrigt ca. 1 kw/dag.  Bemærk "renselyset" over kedlen. 

Hvordan renses og plejes MIT fyr ???

Når du anskaffer dig et pillefyr, er det yderst vigtigt at kedlen holdes rent og i tip top stand. For hver mm sod der sidder på kedelsiderne falder virkningsgraden væsentligt. Nogle kedler er ikke nemme at rengøre, og det sammenholdt med den daglige service bør tages med i overvejelserne når der skal anskaffes et pillefyr.

Her er en lille gennemgang på hvordan du passer et scotte på en dakon kedel.

 

Start med at afmonterer pillebrænderen

 

Så løftes låget, og de løse retningsplader afmonteres, husk bolden i bunden af 3 slag

 

Så er de i gang med kosten, Jeg har monteret en ganske almindelig fejekost på en pind. Hvis du har en mere fastbrændt type sod, skal du bruge en stålbørste type.

 

I bunden af 3. slag skubbes asken ned i askeskuffen, som efterfølgende udtages og tømmes. Husk der kan let være gløder i asken, og asken bør derfor hældes i en metalbeholder. Asken skal have en "kaffegrumset" farve. Er den hvidlig har forbrændingen for stort iltindhold, og er det over i det sorte har den en for lav iltmængde.

Så monteres de demonterede plader igen, husk bolden.

 

Men brænderen skal jo også have en tur.

Udtag risten og rengør brænderhovedet for evt. slagger.

 

Rens ved den interne snegl, for støv og andre urenheder fx. med en kompressor. (husk pillestøv er yderst antændeligt og god rengøring nedsætter faren for tilbagebrand)

 

Udtag fotocellen og fjern evt. støvpartikler. Vær her yderst forsigtig, så du ikke skader ledningsføringen.

 

Rengør din brænderist (herd) og plaser den omhyggeligt i brænderhovedet.

 

Husk lige at demonterer faldrøret med tilhørende slange, og blæs den ren for støv. Igen sikkerheden SKAL være i højsæde, og igen risikoen for tilbagebrand reduceres betragtelig

 

Så er det på med brænderen igen, monter faldrøret, og vi er klar til at fyre igen. Sæt stikket i brænderen og tryk og hold på tænd/sluk knappen i 5 sek., og fyret starter automatisk, via den indbyggede eltænder....

Det skal siges at Dor kedlen, ikke er kendt for at være den tætteste kedel på markedet. Der ligger en glassnor rundt på underkanten af låget, og især hvor de 2 låger mødes, er der ofte askeudtræk. Det er lidt svært at se på billedet, men i selve låget, sidder der nogle rørsplitter, hvor den heller ikke er helt tæt. Det kan dog afhjælpes med ovnkit, penolskruer eller lignende.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad er der ellers i fyrrummet ??

Af tekniske finesser kan nævnes stokerkontrol, som er det program der genererer de online fyrdata du kan finde i toppen af siden. For at transmittere det fra fyrrummet og til pc'en bruger trådløs overførsel, som er den blå kasse til højre. I mitten ses selve styringen, og det E der vises i displayet indikere et eltændingen er aktiv. Længst til venstre sidder der en kamstrup måler. Den måler den afgivne energi mængde, fra kedlen. Med den har man mulighed for at se hvor mange m3 pumpen pumper rundt (flowet), fremløb og retur temperatur, samt antal megawatt produceret. Der er på anlægget også monteret røgtemperaturmåler samt iltstyring

For en sikkerheds skyld er der monteret en sikringsgruppe kun for anlægget, og i den forbindelse er der også sat en KW måler på for at kunne måle hvor stort forbruget i styring, pumpe mm. er. Det er jo ikke meget ved at spare en masse på varmeregningen, og derefter betale det i strøm.

Man er vel energibevist. Der er på anlægget monteret en Alpha pro pumpe, og den bruger ca. 10 watt for at drive varmen rundt i anlægget. Den hvide føler, er fra min blande shunt. Dor kedlen er en pladejerns kedel, og for den ikke kondensere kræves en returtemperatur på ca. 60 grader.

Jeg har tidligere nævnet tilbagebrand. Husk også at i dag kræves at der skal være låg på et pillemagasin, uanset størrelse. I mellem pillerne er der altid pillestøv, og det er yderst brandfarligt. Da pillestøvet er yderst brandfarligt, bør du også tage en tur med støvsugeren i dit fyrrum, og holde det fri for pillestøv mm. Husk nu, det er ikke altid hos naboen det går galt. I forbindelse med emnet, så bør du (efter min opfattelse så skal du) montere en trækstabilisator på anlægget. Det gør at skorstenen ikke laver ilt-underskud i kedlen, med stor risiko for tilbagebrand til følge. Den reducerer også dit forbrug, men det er i dette spil en sidegevinst.