Leje betingelser

 

Godkendelse af vores forlystelser
Justitsministeriet har i Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 fastsat retningslinier for tilladelse til anvendelse af hoppeborge og andre offentlige forlystelser. Hoppeborge skal synes hvert år, og vores aktiviteter er synet af Teknologisk Institut og synsbevis fremvises på forlangende. Vær endvidere opmærksom på, at hvis forlystelsen anvendes med offentlig adgang skal lejer indhente tilladelse fra det lokale politi jfr. bekendtgørelsens kap. 1.

Annullering af bookning
Ved annullering af reservationen indtil 14 dage før lejemålets ikrafttræden refunderes 50% af depositum. Ved annullering af reservationen mindre end 14 dage før lejemålets ikrafttræden bliver depositum ikke refunderet.
 

Transport
Vi kan leverer og henter det lejede efter nærmere aftale. Prisen for transport udgør kr. 12,-/ km fra Ødsted til leveringsstedet, prisen dækker både aflevering samt afhentning.
 

Forsikring
Lejer er ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri i hele lejeperioden.
 

Reklamationer
Reklamationer skal gøres gældende inden lejemålets ikrafttræden.
 

Lejers ansvar
Lejer modtager det lejede i god og forsvarlig stand, og er pligtig til ved lejemålets ophør at aflevere det i samme stand som ved modtagelsen.
 

Særligt vedrørende oppustelige aktiviteter
Ved leje af disse genstande underskrives en kontrakt med følgende indhold:
Lejer skal sikre at der er adgang til el i umiddelbar nærhed. Lejer sørger for at hoppeborgen holdes under opsyn, således at den max. Benyttes af det antal personer som borgen er beregnet til (samt aldersgrænsen overholdes) Lejer er ansvarlig for, at hoppeborgen er under opsyn, at ingen hænger på siderne, bærer fodtøj eller sidder på forpuden. Lejer har ansvaret for hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede, og er indforstået med at være erstatningspligtig overfor udlejer i disse tilfælde. Det lejede benyttes af lejers gæster på eget ansvar